“Geen snelweg meer zonder windmolens en geluidsschermen zonder zonnepanelen."

Deel 3: Manu Busschots, oprichter van Stichting KlimaatGesprekken en klimaatpsycholoog

Dinsdag 1 mei 2018

Nederland schakelt de komende decennia over van fossiele- naar duurzame energiebronnen. Van olie, aardgas en steenkool naar wind, zon, geothermie en water. Vrijopnaam laat mensen aan het woord die hier vanuit verschillende rollen bij betrokken zijn.

Deel 3: Manu Busschots, oprichter van Stichting KlimaatGesprekken en klimaatpsycholoog. Veranderen vanuit de huiskamer.

Vraag 1: 6% van de energie in Nederland wordt duurzaam opgewekt. Nederland staat hiermee een na laatste op de Europese ranglijst. Net voor Luxemburg. Op welke plek staat Nederland over zes jaar?

Ik verwacht dat Nederland een enorme stijging gaat doormaken. In zes jaar zou ik eigenlijk wel een verviervoudiging verwachten en hopen. Andere landen zijn nu al veel verder. Dat betekent dat ze ook al meer installateurs en draagvlak hebben, waardoor het voor hen makkelijker is om op grote schaal te werken en vooruit te gaan. Iedereen wil hard in Europa. Ondanks dat ik denk dat Nederland hard vooruit zal gaan, verwacht ik dat we toch in de achterhoede zullen blijven. Omdat andere landen minstens net zo hard vooruit gaan als wij. De race is niet tegen elkaar, maar met elkaar. Het lijkt me geweldig als het zou lukken om die vooruitgang te realiseren.

Vraag 2: Om 1 miljoen huishoudens van duurzame energie te voorzien kan je kiezen tussen 2.000 hectare met zonnepanelen of 88 hectare voor een windmolenpark. Waar kies jij voor? Waarom?

Ik kies heel nadrukkelijk voor allebei. De meest hoopvolle scenario’s voor het afremmen van klimaatverandering gaan nu uit van de opslag van CO2. Die techniek moet zich nog bewijzen, zeker op grote schaal. Ik zou die gok niet willen nemen en alle oplossingen -die we nu al hebben en die zich wel al bewezen hebben- meteen op volle schaal inzetten. Natuurlijk ken ik de geluiden over landschap schaarste of horizonverandering. Als we klimaatverandering niet afremmen, komt dat ook onze kant op, maar dan kunnen we het niet meer zelf netjes inplannen. Hoe meer energie we in overvloed hebben, hoe meer de transitie een feestje wordt voor iedereen om aan mee te doen. Niet alleen een goede verzekering voor de toekomst, maar ook schoner, goedkoper en mooier dan een kolencentrale. En in veel gevallen meer verbindend en democratischer dan in de huidige situatie.

Vraag 3: Welke veranderingen in ons landschap en leefomgeving verwacht je de komende zes jaar door de energietransitie? Kan je een top drie maken.

Ik verwacht dat er geen snelweg meer zonder windmolens is en geen geluidsschermen zonder zonnepanelen. Je ziet aan een huis dat het modern is doordat er panelen op liggen. Bij nieuwbouw is dat de standaard en bij oudbouw de upgrade die erbij hoort. Onze kust wordt verrijkt met windmolenparken waar zeeleven van profiteert: meer vissen en misschien zelfs ook wel meer rustplekken voor bijvoorbeeld zeehonden. Lijkt me goed voor het toerisme als daar bijvoorbeeld gedoken kan worden tussen de molens, of zeehonden gespot kunnen worden.

Vraag 4: Welke aansprekende initiatieven ken je voor duurzame energieopwekking?

Het spreekt mij aan dat lokale energie coöperaties enorm gegroeid zijn de afgelopen jaren. Omdat het een gevoel oplevert van zelf en samen iets kunnen doen. Daarnaast hou ik heel erg van het denken in mogelijkheden. Dan denk ik aan de initiatieven die ervoor gezorgd hebben dat echt iedereen een zonnepaneel kan hebben. Als je geen geld hebt, maar wel een energierekening kan je ze huren bij Solease of Zelfstroom. En als je geen dak hebt, of het ligt al vol, dan kan je naar Vrijopnaam of naar een lokale energie coöperatie die dan weer een dak in je buurt vol legt. Tot slot vind ik het gewoon een stoere actie dat burgers in Nijmegen samen een windmolenpark hebben gerealiseerd.

Zonnepark Zeijen

Vraag 5: Welke bijdrage lever je zelf? En wat zijn je voornemens?

Ik hebStichting KlimaatGesprekken opgericht om te zorgen dat we in huiskamers en in organisaties in Nederland bespreken wat er gaande is, wat iedereen daar zelf aan kan doen en hoe je daar anderen bij betrekt. Voornemen is om onze geweldige groei tot nu toe door te zetten, zonder dat de kwaliteit van het gesprek in het gedrang komt. Dit soort grote opgaven hebben meerdere stappen nodig van idee tot succesverhaal, waarin ruimte is voor onderzoek, uitwerking en afweging van alle voor- en nadelen.

Over 2 weken deel 4 met Jeffrey Bartels, directeur van E.D. MIJ. Veranderen met ondernemersbloed.