“In mijn enthousiasme is een aantal vrienden en familieleden meegegaan en hebben dezelfde keuze gemaakt.”

Deel 6: Cora van Berkel, betrokken burger bij de energietransitie en klant van energieleverancier Vrijopnaam

Maandag 16 juli 2018

Nederland schakelt de komende decennia over van fossiele- naar duurzame energiebronnen. Van olie, aardgas en steenkool naar wind, zon, geothermie en water. Vrijopnaam laat mensen aan het woord die hier vanuit verschillende rollen bij betrokken zijn.

Deel 6: Cora van Berkel, betrokken burger bij de energietransitie en klant van energieleverancier Vrijopnaam. Veranderen vanuit consumentengedrag.

Vraag 1: 6% van de energie in Nederland wordt duurzaam opgewekt. Nederland staat hiermee een na laatste op de Europese ranglijst. Net voor Luxemburg. Op welke plek staat Nederland over zes jaar?

De meeste landen gaan opwekking van duurzame energie vergroten. Ik vermoed dat Nederland als dicht bevolkt land met een levendige economie - veelal productieprocessen voor export - niet veel hoger zal komen op de lijst.

Meer duurzame energie opwekken is noodzakelijk. Maar evenredig noodzakelijk is volgens mij om ons verbruik in toom te houden. Mede de economische groei en de technische mogelijkheden (voor velen) - auto's, huishoudapparaten, automatisering, e.a. - maakt dat het verbruik omhoog stuwt en m.i. niet bij te houden is door de groei van duurzame opwekking.

1603460584_Share-of-Energy-from-renewable-sources-in-the-EU-Members-States.png

Vraag 2: Om 1 miljoen huishoudens van duurzame energie te voorzien kan je kiezen tussen 2.000 hectare met zonnepanelen of 88 hectare voor een windmolenpark. Waar kies jij voor? Waarom?

Windmolens dicht bij de bewoonde wereld of in een wind luw gebied vind ik geen optie. En dat is in Nederland op veel plaatsen zo. Wat mij betreft zonnepanelen, maar dan wel zoveel mogelijk op daken van bedrijven en boerderijen. Of zodanig geconstrueerd dat de akkerbouw of veeteelt deels op die hectares kan blijven.

Voor beiden geldt: het gebruik van fossiele brandstof voor de productie en aanleg en alle bijkomende lasten moet in verhouding staan tot wat het oplevert.

Vraag 3: Welke veranderingen in ons landschap en leefomgeving verwacht je de komende zes jaar door de energietransitie? Kan je een top drie maken.

Eerlijk gezegd vind ik het 'te eng' om echt over na te denken. Veel meer asfalt vol met auto's, steeds meer windmolens, zonnepanelen, aardwarmte wat niet zichtbaar is maar mogelijk bij veel gebruik ook verzakkingen op zal gaan leveren.

De groeiende economie en alle bestedingsmogelijkheden die veel consumptie en 'onderweg zijn' mogelijk maakt met veel vervuiling en geraas.

Afgelopen weekend was ik bij een theater voorstelling van Daniël Loheus wonend in Erica in Drenthe. Hij gaf de verandering van onze manier van leven, de zorg erom en het niet omkeerbare proces mooi weer met een paar woorden: "De horizon komt steeds dichter bij en 'bewegen' is niet alleen maar vooruitgang…."

Vraag 4: Welke aansprekende initiatieven ken je voor duurzame energieopwekking?

Door in onze gemeente mee te denken met 'energie visie', kwam ik onverwachte zaken tegen:

1. Onze eigen gemeente die ingezet heeft op fors verminderen eigen gebruik, vind ik een soort 'voorwaarde' naast het bezig gaan met opwekking meer duurzame energie.

2. Een bedrijf dat een deel eigen energie opwekt, maar ook restwarmte/water hergebruikt.

3. Een bedrijf dat duurzaam gebouwd is, duurzaam met personeel omgaat en dat klein verpakt en minder grondstof en energie nodig heeft voor productie dan voorheen én minder vrachtwagens hoeft laten rijden.

4. Pure Energie uit Enschede.

5. Ontwikkelen van uitklapbare bloem-zonnepanelen die meedraaien met de zon.

6. Sportscholen die met fietsen, crosstrainers en loopbanden hebben die eigen energie opwekken!!

7. Hellendoorn op Rozen in opstart - coöperatie als postcoderoos met alle postcodes binnen onze gemeente in de opstartfase.

Vraag 5: Welke bijdrage lever je zelf? En wat zijn je voornemens?

Ik ben betrokken geweest bij de ontwikkeling van de energie visie van/in onze gemeente. Veel uitzoekwerk, input gegeven voor bezuinigen, ontwikkelen duurzame energie en bewustwording.

Tijdens dat uitzoekwerk kwam ik ook bij Vrijopnaam. Ik was en ben enthousiast! Ik kon wachten op initiatieven in onze gemeenschap, maar heb ingezet op directe actie door zonnepanelen via jullie 'te kopen' met een goed gevoel én grensoverschrijdend.

In mijn enthousiasme zijn een aantal vrienden en familieleden meegegaan en hebben dezelfde keuze gemaakt. De kinderen van mijn zussen heb ik 1.000,- euro per persoon aangeboden voor een duurzame investering. Om bij te dragen aan ontwikkeling én het heeft discussie op gang gebracht over energie in brede zin! Een neef en een nicht maken inmiddels gebruik van Vrijopnaam, één heeft anders duurzaam geïnvesteerd en 3 zijn nog aan het uitzoeken wat in hun (woon)situatie zinvol is.

Daarnaast ben ik bezig om steeds verder in te zetten op vermindering eigen verbruik van gas en energie en dat lukt.

Ik let meer en meer op hoe en waar ik boodschappen doe, waar komen producten vandaan; ze kunnen duurzaam/biologisch zijn verbouwd, maar door enorm transport traject toch minder interessant zijn.

Door bezig te zijn met de 'energie visie' werd me duidelijk dat er nog meer mogelijk is dan ik dacht. Interessant om verder te onderzoeken voor mijzelf en breder.