“Mensen én bedrijven moeten zich bewust zijn dat er goede én slechte momenten zijn om elektriciteit te verbruiken.”

Deel 4: Jeffrey Bartels, oprichter en directeur van E.D. MIJ

Vrijdag 18 mei 2018

Nederland schakelt de komende decennia over van fossiele- naar duurzame energiebronnen. Van olie, aardgas en steenkool naar wind, zon, geothermie en water. Energieleverancier Vrijopnaam laat mensen aan het woord die hier vanuit verschillende rollen bij betrokken zijn.

Deel 4: Jeffrey Bartels, oprichter en directeur van E.D. MIJ. E.D. MIJ is een elektriciteitsleverancier en programma verantwoordelijke partij (PV-partij) voor de zakelijke markt. Veranderen vanuit ondernemersbloed.

Vraag 1: 6% van de energie in Nederland wordt duurzaam opgewekt. Nederland staat hiermee een na laatste op de Europese ranglijst. Net voor Luxemburg. Op welke plek staat Nederland over zes jaar?

Ik denk dat wij een grote inhaalslag gaan maken. Wij merken dat er steeds meer mensen zijn die in actie komen en dat zal zich uiten in méér duurzame opwek.

Share of energy from renewable sources in the EU Member States

Vraag 2: Om 1 miljoen huishoudens van duurzame energie te voorzien kan je kiezen tussen 2.000 hectare met zonnepanelen of 88 hectare voor een windmolenpark. Waar kies jij voor? Waarom?

Het is van belang om een goede mix van duurzame energiebronnen te kiezen. In de nacht schijnt de zon niet, maar dan verbruiken we wél elektriciteit. Het waait gelukkig wel in de nacht en met windturbines kunnen we dan elektriciteit opwekken. Ik zou daarom kiezen voor een grote mix aan duurzame opwek, zodat we zo min mogelijk terug moeten vallen op gascentrales. Je moet dus ook denken aan biovergisters en afvalcentrales.

Vraag 3: Welke veranderingen in ons landschap en leefomgeving verwacht je de komende zes jaar door de energietransitie? Kan je een top drie maken.

Ik verwacht dat mensen zich ervan bewust worden dat er goede én slechte momenten zijn om elektriciteit te verbruiken. Een bewuste burger verbruikt nu hoogstens Nederlandse groene stroom, maar dat is stroom met een label (GvO) dat bewijst dat er het afgelopen jaar groene stroom is opgewekt. Het komt voor dat die burger elektriciteit verbruikt op een moment dat er piekvraag is. En dan weet je zeker dat alle vervuilende centrales volle bak aanstaan om jouw kWh, en die van anderen, op te wekken. Dat is niet duurzaam! Ik ben daarom een groot voorstander van “demand response”: het verplaatsen van verbruik naar momenten dat het aanbod van duurzame energie groot is. Voor burgers is dat misschien moeilijk, maar veel bedrijven hebben processen die gestuurd kunnen worden op het duurzame aanbod van elektriciteit.

Vraag 4: Welke aansprekende initiatieven ken je voor duurzame energieopwekking?

Wij vinden de initiatieven van Vrijopnaam natuurlijk heel erg leuk: eigen groene stroom, óók als je geen dak hebt. Sympathiek!

Vraag 5: Welke bijdrage lever je zelf? En wat zijn je voornemens?

Mijn bedrijf E.D.Mij geeft klanten toegang tot de markt waar de elektriciteitsprijzen fluctueren. We faciliteren handel tussen verbruikers en duurzame producenten. En waar mogelijk optimaliseren wij het verbruik van klanten. Een aansprekend voorbeeld is Waternet. De gemalen van dat waterschap zorgen voor droge polders rond Amsterdam. Voor de juiste inzet van de gemalen, voorspellen we het aanbod van water, maar nu óók het aanbod van duurzame energie. Op basis van die data bedienen wij de gemalen. “Slim malen” noemen wij dat. We willen dat met veel meer klanten doen. Samen met een grote laadpalen exploitant (Pitpoint) gaan wij “Slim laden”. Gaaf toch?!

Over 2 weken deel 5 met Raymond Meeuwsen. Veranderen door start-ups en scale-ups.