Zelf produceren is een keuze

Publicatie Duurzaamnieuws en Trouw

Zaterdag 4 maart 2017

Vroeger was er geen keuze: je moest in je eigen levensonderhoud voorzien. Dankzij de vooruitgang valt er nu veel te kiezen. Zie hier de overeenkomst tussen onze voedselvoorziening en energie: technologische ontwikkelingen geven jou de keuze.

Ooit moest je zelf zorgen dat je elke dag te eten had. Zelfvoorziening was tijdrovend en je had weinig keus. Wat je niet zelf verbouwde, ruilde of kocht je bij een ander of op de lokale markt. Je kende de kwaliteit, wist wie het had gemaakt en waar iets vandaan kwam. De opkomst van kruideniers en later supermarkten zorgden voor meer keuze, tijdwinst en lagere kosten. We vertrouwden op specialisten en verkopers voor wat we onze dierbaren voorschotelden. Alleen verdween door de schaalvergroting in de voedselindustrie het zicht op de herkomst en kwaliteit. Eten uit pakjes, zakjes en potjes werd normaal.

Schaalgrootte is geen randvoorwaarde meer

Langzaam werden misstanden in de voedselketens zichtbaar. De negatieve gevolgen van de toegenomen schaalgrootte en meedogenloze industrialisering werden steeds duidelijker: schade en soms leed door gesjoemel, uitbuiting en manipulatie. Consumenten stelden steeds vaker kritische vragen en accepteerden niet zomaar alles ondanks de voordelen. Dit besef leidde tot alternatieven, waarvoor klanten nadrukkelijk kozen. Neem bijvoorbeeld biologische producten: die zijn vaak lokaal geproduceerd zonder toevoegingen. De herkomst en kwaliteit is duidelijk. En dankzij de technologische ontwikkelingen is de prijs betaalbaar. Schaalgrootte is geen randvoorwaarde meer om concurrerend te zijn. De kwaliteit van vroeger tegen een kostprijs van nu.

Geen keuze was geen probleem

Een soortgelijke ontwikkeling kenmerkt de energiewereld. Tot voor kort was de norm een centraal georganiseerd energienetwerk met grote centrale productielocaties. De tijd van de nutsbedrijven. De focus lag op beschikbaarheid en kosten. De klant had geen keuze, maar was over het algemeen ook gelukkig met het geleverde product. Geen keuze was geen probleem. Totdat we –ook hier- meer zicht kregen op de keten en de effecten van de energie-industrie. Fossiele brandstoffen raken op en het gebruik ervan leidt tot klimaatverandering. Verdere opwarming van de aarde wordt steeds minder geaccepteerd.

Sjoemelstroom

In eerste instantie werd centraal naar alternatieven gezocht: overheden gingen met elkaar in overleg. Belangen werden geïnventariseerd en voorzichtig op (inter)nationaal niveau uitgeruild. Als antwoord op de groeiende zorgen rondom klimaatverandering werd de zogenaamde groene stroom geïntroduceerd. Maar het gesjoemel met certificaten veranderde niets aan de centrale fossiele energieproductie en –levering. Ook hierbij stellen consumenten steeds meer vragen. En net zoals bij de voedselindustrie kunnen energieconsumenten dankzij technologische vooruitgang nu wel echt kiezen.

Zelf opwekken

Het zelf opwekken van energie is mainstream aan het worden, aangemoedigd door de positieve ervaringen van een groeiend leger van dak-eigenaren met zonnepanelen. Terecht gezien de voordelen om in je eigen stroombehoefte te voorzien. Vroeger was dat veel gedoe. Nu zijn er eenvoudige manieren om zelf energie op te wekken: je kunt een zonnepaneel op afstand kopen. Je hebt dus niet eens meer een dak nodig om toch van de zon te genieten! Deze zonne-energie is vaak goedkoper dan generieke groene stroom van een energiereus met een duur hoofdkantoor en dure marketingcampagnes.

Bijdragen met je eigen energie

En zeg nou zelf, het voelt toch ook gewoon goed om in je eigen behoefte te voorzien. Om zelf dingen te maken, zelf te produceren. Dat voldane gevoel van eten uit eigen tuin of een zelfgebakken appeltaart. Zeker als je bedenkt dat je echt iets verandert door voor zelf opwekken te kiezen. Geen sjoemelstroom meer, maar aantoonbaar bijdragen aan het verduurzamen van Nederland. Energieleverancier Vrijopnaam legt voor elk paneel dat jij koopt een nieuwe neer. En jij gebruikt je zelfopgewekte duurzame energie, bij jou uit de omgeving, en financieel voordelig. Als dat geen vooruitgang is… Wat kies jij? Vraag vrijblijvend een offerte aan.