Energiebedrijf Vrijopnaam sluit zich aan bij Nationaal Consortium Zon in Landschap

Een nationaal consortium voor innovatie en onderzoek

Maandag 23 september 2019

Energiebedrijf Vrijopnaam is vanaf heden lid van het Nationaal Consortium Zon in Landschap, hét kennisnetwerk voor innovatie en onderzoek op het gebied van integratie van zonneparken in het Nederlandse landschap.

Waarom?

Om de klimaatdoelstellingen te halen is het niet voldoende om zonnepanelen enkel op daken van huizen en gebouwen te leggen. De hoeveelheid beschikbaar dakoppervlak is simpelweg te klein om in de toenemende energiebehoefte te voorzien. We kunnen er dan ook niet omheen dat een aanzienlijk deel van de energieproductie door zonnepanelen van grondgebonden zonneparken zal moeten komen.

Hoe dan?

Energiebedrijf Vrijopnaam ontwikkelt en exploiteert kleinschalige grondgebonden zonneparken. Zonneparken die inpasbaar zijn in landschappelijke structuren, de ecologie van een gebied versterken en waar lokale participatie voorop staat. Deze aanpak sluit naadloos aan bij de belangrijkste doelstelling van het Consortium: “ontwikkel zonneparken zodanig dat ze een positieve impact hebben op het landschap en in de landbouw”.

Met wie?

Het consortium bestaat uit ondernemers, bestuurders en wetenschappers en werkt in nauwe samenwerking met provincies, gemeentes, publieke sector, landbouworganisaties, natuurorganisaties, projectontwikkelaars, financiële sector en andere betrokkenen. Voor meer informatie bezoek de website www.zoninlandschap.nl.Logo Zon in Landschap