Greenspread en Vrijopnaam winnen openbare aanbesteding ontwikkeling zonnepark langs rijksweg A58

9.700 zonnepanelen op aarden geluidswal langs snelweg

Donderdag 1 november 2018

Rotterdam, 1 november 2018 - Aan de Rijksweg A58 bij Etten-Leur wordt een zonnepark van ruim drie hectare gerealiseerd. Het Rijksvastgoedbedrijf en Greenspread Brabant B.V. sloten hiervoor een overeenkomst. Het zonnepark, bestaande uit 9.700 zonnepanelen, zal genoeg duurzame energie produceren voor ongeveer duizend huishoudens. Naar verwachting is het zonnepark in oktober 2019 klaar

Vermindering CO2-uitstoot en een lagere energierekening

Dankzij de realisatie van dit zonnepark, wordt een positieve bijdrage geleverd aan CO2-vermindering. Inwoners en ondernemers uit de omgeving, met een kleinverbruikersaansluiting die participeren, profiteren van de opbrengst van de zonnepanelen. Zij kunnen kiezen tussen de Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoos), crowdfunding via Stichting Greencrowd of een Paneelopnaam.

Bijdragen aan realisatie duurzaamheidsdoelstellingen

Met een vermogen van drie megawatt levert het project een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheiddoelstelling van de gemeente Etten-Leur. Het park is voorzien aan de noordzijde van rijksweg A58, op de geluidswal tussen de afslagen Etten-Leur-Zuid en Etten-Leur. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt in dit traject samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Etten-Leur.

Greenspread Brabant B.V. en energieleverancier Vrijopnaam

Greenspread Brabant B.V. scoorde het beste op de door het Rijksvastgoedbedrijf gestelde voorwaarden en eisen en gaat het zonnepark ontwikkelen, realiseren en exploiteren. Energieleverancier Vrijopnaam levert de opgewekte stroom uit het park aan inwoners en bedrijven in Etten-Leur en biedt samen met Greenspread mogelijkheden voor lokale participatie.

Voorwaarden en eisen aanleg en exploitatie zonnepark

Het Rijksvastgoedbedrijf stelde, via Biedboek.nl, de aarden geluidswal beschikbaar voor de aanleg en exploitatie van het zonnepark. Het belangrijkste onderdeel waarop deelnemers werden beoordeeld, is een plan van aanpak met een beschrijving van de maatschappelijke meerwaarde en de inpassing van het zonnepark in de omgeving en het landschap.