Natuurlijke begrazing door schapen bij Zonnepark A58

Vrijdag 28 mei 2021

Sinds donderdag 27 mei verzorgen niet maaimachines, maar schapen het graslandschap van het zonnepark aan de A58 in Etten-Leur. Een kudde van 250 Kempische heideschapen neemt vanaf deze week rustig de tijd om bij en onder de zonnepanelen het gras en de bloemen op te eten.

Zonnestroom aan de snelweg

Het zonnepark ligt op de geluidswal, aan de snelweg. Daarom zijn de nodige maatregelen getroffen om de schapen veilig te kunnen laten grazen. Zo is een afrastering geplaatst en zijn de kabels extra goed weggewerkt. De positie van de zonnepanelen is destijds zodanig ontworpen dat de schapen er gemakkelijk onder door kunnen lopen. Het is altijd de bedoeling geweest om het park op een natuurvriendelijke manier uit te voeren.

Schapen dragen bij aan biodiversiteit

Deze manier van natuurlijke begrazing is niet alleen leuk (vinden wij), maar ook heel functioneel. Zo is er geen sprake van uitstoot van maaimachines en zorgen de schapen juist voor extra verspreiding van zaden en sporen via hun vacht, poten en mest.

De kudde graast op verschillende momenten tussen mei en november. In totaal verzorgen de schapen in 26 dagen per jaar de natuurlijke begrazing van het park.

Groene stroom voor 850 gezinnen 

Het zonnepark aan de A58 levert sinds 1 oktober 2020 zonnestroom aan de bewoners van o.a. Etten-Leur. Het zonnepark heeft een capaciteit van 2,5 megawatt (MW). Dat is genoeg om 850 gezinswoningen van stroom te voorzien. Bewoners van Etten-Leur en daarbuiten kunnen meeprofiteren van de opbrengst van het zonnepark. Dat kan door een paneel op naam te zetten (een Paneelopnaam). Meedoen is nog mogelijk voor iedereen die zijn eigen zonnestroom op wil wekken. Voor meer informatie hierover kun je een kijkje nemen op onze Zelf Opwekken pagina, of contact opnemen via klantteam@vrijopnaam.nl.