Vrijopnaam past variabele maandtarieven voor oktober aan per 16 oktober

Daarmee komt de eerdere aangekondigde wijziging per 1 oktober te vervallen.

Donderdag 29 september 2022

De nieuwe variabele maandtarieven voor de maand oktober gelden vanaf 16 oktober. De nieuwe tarieven zoals op 16 september gecommuniceerd, gaan daardoor 30 dagen na de aankondiging ervan in. Daarmee komt de eerdere aangekondigde wijziging per 1 oktober te vervallen. Met deze aanpassing geven we gehoor aan de zorgen van veel klanten en de oproep van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Aangepaste ingangsdatum

Klanten met een variabel energiecontract zijn vòòr 1 september op de hoogte gebracht over de stijging van de energieprijzen vanaf oktober. Per e-mail werden zij geïnformeerd over de ruime verdubbeling van de tarieven ten opzichte van de zomer en de overgang van kwartaal- naar maandtarieven vanaf oktober.

Op 16 september werden de definitieve energietarieven gecommuniceerd. Deze tarieven gaan niet 1 oktober in, maar op 16 oktober. Tot deze datum gelden nog de variabele tarieven van het derde kwartaal.

Ophef in de media

Vrijopnaam past de ingangsdatum aan vanwege de onrust onder klanten. Die is ontstaan na onder andere berichten van de ACM over een 30 dagen termijn voor tariefwijzigingen. Deze termijn wijkt af van de termijn in de algemene voorwaarden voor energieleveranciers in Nederland. Daar staat namelijk een termijn van 10 dagen in beschreven.

Langere aankondigingstermijn

Vrijopnaam hanteert vanaf nu een langere aankondigingstermijn bij een tariefswijziging. Dertig dagen voorafgaand aan de nieuwe maand vind je als klant de tarieven in de Vrijopnaam-app. Ga daarvoor via het menu (rechtsboven) naar ‘contractgegevens’.