Waar gaat je vraag over?

Slimme vragen van de week

Coöperatie Vrijopnaam U.A. wil graag haar kennis en tijd inzetten om anderen te helpen bij vraagstukken die te maken hebben met zonne-energie. Want, groen is doen! Als we elkaar een beetje helpen, kunnen we de energietransitie in ons land versnellen.

Zo geven we gastcolleges op school, nemen we de klas mee op fieldtrip naar een zonnepark of helpen we de sportclub bij de realisatie van een zonnedak. Heb jij ook een idee voor een project bij jouw vereniging in de buurt? Laat je gegevens achter via het contactformulier.

Heb je een idee voor een mooi nieuw maatschappelijk project? Een ander idee of suggestie? Laat het ons weten. Laat je gegevens achter via het contactformulier of stuur een bericht naar coöperatie@vrijopnaam.nl. We komen graag in gesprek!

Helaas kunnen we niet alle aangedragen projecten uitvoeren. We kiezen daarom jaarlijks zo’n vijf projecten. Deze moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Aangedragen door een lid of iemand met een relatie tot een lid van de coöperatie.
  • Het moet om een project in Nederland gaan.
  • Het project is gerelateerd aan zonne-energie voor een stichting, vereniging of andere non-profitorganisatie.

Elk lid van de coöperatie mag een maatschappelijk project aandragen. Elk jaar kiest de ledenraad maximaal vijf maatschappelijke projecten. De coöperatie ondersteunt, adviseert of financiert deze projecten voor non-profitorganisaties zoals verenigingen of stichtingen.

De coöperatie Vrijopnaam draagt zorg voor (een deel van) de financiering van de zonneparken. Iedere eigenaar van een (gekocht) Paneelopnaam uit een van de zonneparken is automatisch lid van de coöperatie en beslist mee over de koers.

Ieder lid kan zijn stem uitbrengen over welke leden zitting nemen in de ledenraad of zichzelf kandidaat stellen voor de ledenraad. De ledenraad heeft het zeggenschap over investeringen in duurzame energie-projecten en de exploitatie hiervan. Denk aan financiële besluiten zoals in welk project de coöperatie investeert, in welke mate, de opbouw van reserves of uitkering van een batig saldo. Hierbij hoort ook de manier waarop we het groenbeheer inrichten. Bijvoorbeeld door de stimulering van flora & fauna of de natuurlijke begrazing door schapen.

De ledenraad geeft het bestuur van de coöperatie de opdracht afspraken over deze zaken te maken met de aandeelhouders van de "BV Het zonnepark" en de bank. De coöperatie is dus feitelijk een leningsverstrekker en kan net al een bank eisen stellen aan de exploitatie van het zonnepark: daarmee heeft zij zeggenschap op alle terreinen die zij wil en belangrijk vindt. 

Nee, als lid van de coöperatie ben je geen contributie aan de coöperatie verschuldigd.

Staat jouw slimme vraag er niet tussen?

Bel naar 085 - 30 32 652 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

Stuur ons een e-mail en we beantwoorden je e-mail uiterlijk de volgende werkdag.

Chat met ons op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur