Reactie op uitkomst onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers

Vrijopnaam levert 100% Nederlandse zonnestroom

Vrijdag 27 oktober 2017

De Consumentenbond heeft deze week samen met Greenpeace, WISE en Natuur & Milieu het jaarlijkse onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers gepubliceerd. Als nieuwkomer in de energiemarkt en debutant in het onderzoek heeft Vrijopnaam dit eerste jaar het rapportcijfer 5,7 gekregen.

We realiseren ons dat jij als klant van Vrijopnaam je misschien afvraagt hoe dit kan. Vrijopnaam is immers een partij die volledig groene stroom produceert en levert. Wij leggen het graag aan je uit.

Het onderzoek scoort een stroomleverancier op vier onderdelen: productie, investeringen, inkoop en levering van stroom.

Vanaf eind 2017 eigen productie

We wisten vooraf dat we niet zouden scoren op ‘productie’, omdat we tijdens de uitvoering van het onderzoek nog geen stroom produceerden in een eigen gebouwd zonnepark. We zijn er trots op dat Vrijopnaam vanaf december zelf zonnestroom gaat produceren in ons eerste zelfgebouwde park in Zeijen (gemeente Assen).

Investeringen uit 2016 en 2017 in eigen zonnepark nog niet meegerekend

Het onderzoek kent geen punten toe aan Vrijopnaam voor ‘de investeringen in productievermogen dat in 2017 in aanbouw is’, terwijl Vrijopnaam al in 2016 gestart is met investeren in en voorbereiden van het eigen zonnepark in Zeijen. Over dit punt zijn we nog in discussie met de onderzoekers.

Score voor stroominkoop geeft onvolledig beeld van de bijdrage aan verduurzaming

Voor de inkoop van stroom hebben we een 4,3 gescoord. De bedoeling van dit onderdeel is aan te geven in welke mate een stroomleverancier verduurzaming van onze energievoorziening stimuleert. De onderzoekers richten zich in onze ogen vooral op grootschalige, duurzame energieprojecten, zoals een windpark op zee. De onderzoekers waarderen alleen langdurige prijsafspraken vastgelegd in contracten die dienen om financiering van projecten mogelijk te maken. Voor lokale en kleinschalige duurzame energieprojecten zijn de risico’s anders en spelen zulke prijsafspraken geen rol. Daarom maakt Vrijopnaam geen langdurige vaste prijsafspraken en scoort minder op dit onderdeel.

Wij leveren 100% Nederlandse zonnestroom

Voor levering scoort Vrijopnaam in het onderzoek een 10, omdat we 100% zonnestroom leveren. Wij leveren niet zomaar zonnestroom, maar 100% Nederlandse zonnestroom. Vreemd genoeg scoren partijen die bijvoorbeeld Italiaanse zonnestroom leveren in dit onderzoek ook een 10 op levering. Het onderzoek beoordeelt onze bijdrage aan de productie van Nederlandse zonnestroom dus niet beter dan partijen die Noorse waterkrachtstroom of Italiaanse zonnestroom goedkoop op de Europese markt opkopen.

Volgend jaar bij de voorlopers

Al met al worden we voorlopig ingedeeld in de groep ‘volgers’. Duidelijk is nu al dat we volgend jaar op investeringen en productie goede punten gaan scoren. Naar verwachting komen we dan in de groep ‘voorlopers’ terecht, waar Vrijopnaam thuishoort! We zijn blij dat jij kiest voor Vrijopnaam en op die manier met ons mee pioniert om daadwerkelijk bij te dragen aan de energietransitie.

Natuurlijk willen we goed scoren in een onderzoek over duurzaamheid. Nog veel liever dragen we daadwerkelijk bij aan de verduurzaming van Nederland door verder te bouwen aan nieuwe zonneparken in Nederland.

Met zonnige groeten,
Marc, Casper en Bas