We wekken steeds meer zonnestroom op in Nederland. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de energietransitie. Toch kent deze positieve ontwikkeling ook een schaduwkant. 

De energietransitie moet voor iedereen eerlijk en betaalbaar blijven. Het voordeel van de één mag niet het nadeel van de ander worden.

Vaste terugleveringskosten voor zonnepaneel eigenaren vanaf 2024

Het gestegen aantal zonnepanelen op onze daken heeft een keerzijde. De totale stroomproductie is minder goed voorspelbaar en regelmatig overstijgt het aanbod van zonnestroom de vraag op dat moment. Deze keerzijde veroorzaakt profiel- en onbalanskosten die nu nog verrekend worden in het stroomtarief en zo onzichtbaar door alle huishoudens in Nederland worden betaald. Door huishoudens mét, maar ook zónder zonnepanelen op eigen dak.

Wij vinden het niet eerlijk deze sterk groeiende kostenpost over al onze klanten te verdelen. Daarom rekent Vrijopnaam vanaf 1 januari 2024 vaste terugleveringskosten voor zonnepaneeleigenaren. Hierdoor dalen de stroomprijzen voor alle klanten van Vrijopnaam. Zonnepaneeleigenaren betalen een vast bedrag per dag. Dit bedrag is afhankelijk van de absolute hoeveelheid zonnestroom die je teruglevert op jaarbasis.

 

Wat zijn vaste terugleveringskosten?

Vaste terugleveringskosten zijn kosten die vanaf 1 januari 2024 in rekening worden gebracht voor het terugleveren van zonnestroom op het elektriciteitsnet.

De vaste terugleveringskosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid zonnestroom die je jaarlijks teruglevert. Het totaal aantal kWh dat in de notaperiode is teruggeleverd, bepaalt in welke schaal je valt. Iedere schaal kent een vast bedrag per dag.

  

De vaste terugleveringskosten worden verwerkt in het maandelijkse termijnbedrag en zijn terug te vinden op het tariefblad in de Vrijopnaam-app.

Klanten die geen stroom terugleveren via een kleinverbruikersaansluiting betalen logischerwijs ook geen vaste terugleveringskosten. De vaste terugleveringskosten gelden daarnaast niet voor een Paneelopnaam.

Waarom brengen jullie vaste terugleveringskosten in rekening?

De hoeveelheid zonnestroom die je produceert, is afhankelijk van de mate van zonneschijn. Op zonnige dagen wordt tegenwoordig vaak meer elektriciteit opgewekt dan huishoudens verbruiken. Er is dan sprake van een overschot, met als gevolg dat:

  • stroomprijzen midden op de dag laag of negatief zijn; terugleveren aan het net kost steeds vaker en steeds meer geld;
  • energieleveranciers onbalanskosten betalen bij een verstoord evenwicht tussen vraag en aanbod. Het is steeds lastiger te voorspellen hoeveel stroom wordt opgewekt vanuit hernieuwbare bronnen, waardoor deze kosten in hoog tempo stijgen.

Deze kosten werden tot nu toe doorberekend aan klanten met én zonder zonnepanelen, via het leveringstarief voor elektriciteit. Om de kosten eerlijker te verdelen, brengen we deze kosten voortaan gericht in rekening bij klanten die hun overtollige zonnestroom aan het net leveren.

Hebben de vaste terugleveringskosten invloed op het rendement van mijn zonnepanelen?

Het financiële voordeel van zonnepanelen op eigen dak neemt als gevolg van de terugleveringskosten iets af, maar de investering blijft in termen van rendement en terugverdientijd meer dan aantrekkelijk, los van de milieuwinst. Tegelijkertijd worden huishoudens zonder zonnepanelen op eigen dak gevrijwaard van kosten die niet aan hen zijn toe te schrijven.

 

Wat ga ik betalen aan vaste terugleveringskosten?

De terugleveringskosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid stroom die je teruglevert. Het totaal aantal kWh dat in de notaperiode is teruggeleverd, bepaalt in welke schaal je valt.

Iedere schaal kent een vast bedrag per dag. Over de vaste terugleveringskosten betaal je btw. In deze afbeelding laten we daarnaast zien om welk bedrag het per maand gaat.

Je kunt je termijnbedrag aanpassen in de Vrijopnaam-app via het financieel overzicht.

*maandbedragen in de tabel zijn afgerond

Slimme vragen over de vaste terugleveringskosten

Bekijk alle slimme vragen

Wanneer je zelf meer stroom opwekt met zonnepanelen op je dak dan je op dat moment nodig hebt in huis, lever je de overtollige stroom terug aan het net. Dit noemen we teruglevering.

Vaste terugleveringskosten zijn kosten die vanaf 1 januari 2024 in rekening worden gebracht voor het terugleveren van zonnestroom op het elektriciteitsnet.

De hoogte van de vaste terugleveringskosten is afhankelijk van de hoeveelheid zonnestroom die je jaarlijks teruglevert. Het totaal aantal kWh dat in de notaperiode teruggeleverd is, bepaalt in welke schaal je valt. Iedere schaal kent een vast bedrag per dag.

De vaste terugleveringskosten worden verwerkt in het maandelijkse termijnbedrag en zijn terug te vinden op het tariefblad in de Vrijopnaam-app en op de website.

Klanten die geen stroom terugleveren via een kleinverbruikersaansluiting betalen geen vaste terugleveringskosten. De vaste terugleveringskosten gelden niet voor een Paneelopnaam.

De tarieven kan je het beste vergelijken door naar de kale leveringstarieven te kijken. Dat zijn de prijzen die je betaalt per kWh stroom of m3 gas zonder overheidsheffingen en energiebelasting. Jouw actuele tarief vind je altijd in de Vrijopnaam-app. De andere onderdelen van je energierekening zijn vastgesteld door de overheid en de netbeheerder en zijn dus bij elke energieleverancier hetzelfde.

Nog geen klant? Onderaan de pagina vind je een overzicht van onze tarieven voor stroom en gas.

Ja. Wek je jaarlijks met eigen zonnepanelen thuis meer zonnestroom op dan je verbruikt dat jaar? Dan ontvang je hiervoor een terugleververgoeding. Energiebelasting, ODE en de btw hierover worden op jaarbasis gesaldeerd.

De actuele tarieven en terugleververgoeding vind je in de Vrijopnaam-app ('Mijn Vrijopnaam' omgeving). Ga daarvoor in het menu (rechtsboven) naar 'contractgegevens'.

Je zonnepanelen zijn een goede en duurzame investering. Je neemt minder energie af, omdat je een deel zelf gelijktijdig opwekt. Daarnaast draag je bij aan de energietransitie.

Het financiële voordeel van je zonnepanelen op eigen dak neemt iets af, maar de investering blijft in termen van rendement en terugverdientijd meer dan aantrekkelijk: je ontvangt een vergoeding voor je teruggeleverde stroom. Je saldeert de opgewekte stroom of je ontvangt een terugleververgoeding.

Het voordeel neemt af wanneer je de vaste terugleveringskosten aftrekt van je opbrengsten.Bijvoorbeeld: je wekt 2.500 kWh op en verbruikt 2.000 kWh.

Opbrengst


€ 705

Saldering 2.000 kWh x stroomtarief
Teruglevering 500 Kwh x 0,05 

€ 680
€ 25


Vaste terugleveringskosten

€ 251,85 -

Schaal 3 = € 0,69 per dag x 365 dagen

€ 251,85


Voordeel per jaar€ 453,15

De hoogte van de terugleveringskosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid stroom die je teruglevert. Het totaal aantal kWh dat in de notaperiode is teruggeleverd, bepaalt in welke schaal je valt. Iedere schaal kent een vast bedrag per dag, variërend tussen € 0,00 tot € 1,80 per dag. Je vindt de bedragen op je tariefblad in de Vrijopnaam-app en op de website.

Vaste terugleveringskosten gelden vanaf 1 januari 2024 voor klanten van Vrijopnaam die stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet met een kleinverbruikersaansluiting.

Klanten die geen stroom terugleveren via een kleinverbruikersaansluiting betalen geen vaste terugleveringskosten. De vaste terugleveringskosten gelden niet voor een Paneelopnaam.

Op zonnige dagen wordt tegenwoordig vaak meer elektriciteit opgewekt dan huishoudens verbruiken. Er is dan sprake van een overschot, met als gevolg dat:

  • stroomprijzen midden op de dag laag of negatief zijn; terugleveren aan het net kost steeds vaker en steeds meer geld;
  • energieleveranciers onbalanskosten betalen bij een verstoord evenwicht tussen vraag en aanbod. Het is steeds lastiger te voorspellen hoeveel stroom wordt opgewekt vanuit hernieuwbare bronnen, waardoor deze kosten in hoog tempo stijgen.

Deze kosten werden tot nu toe doorberekend aan klanten met én zonder zonnepanelen, via het leveringstarief voor elektriciteit. Om de kosten eerlijker te verdelen, brengen we deze kosten voortaan gericht in rekening bij klanten die hun overtollige zonnestroom aan het net leveren.

Hierdoor dalen de stroomprijzen voor alle klanten van Vrijopnaam en betalen alleen de zonnepaneeleigenaren een vast bedrag per dag voor de extra kosten voor het terugleveren van stroom.

De vaste terugleveringskosten gelden vanaf 1 januari 2024. Is sommige situaties gelden deze kosten vanaf een later moment, zoals bijvoorbeeld bij een vast tarief.

  • Voor nieuwe contracten die na 31 december 2023 afgesloten worden gelden de vaste terugleveringskosten voor zonnepaneeleigenaren per 1 januari 2024.
  • Heb je een lopend variabel contract bij Vrijopnaam én heb je zonnepanelen op je eigen dak? Dan gelden de vaste terugleveringskosten vanaf 1 januari 2024.
  • Als je een lopend vast contract hebt, verandert er niets tijdens de looptijd van je vaste tarief. De vaste terugleveringskosten gelden vanaf het moment dat je vaste contract afloopt en je contract wordt verlengd.
  • Ben je van plan om in de toekomst zonnepanelen op eigen dak te (laten) installeren, dan gelden de vaste terugleveringskosten vanaf 1 januari 2024 of (als je later in 2024 klant werd) vanaf de startdatum van je contract bij Vrijopnaam. Maar nooit eerder dan vanaf 1 januari 2024.
  • Een dynamisch contract is (vooralsnog) niet mogelijk in combinatie met panelen op eigen dak. Wanneer je stroom invoedt, wordt het contract omgezet naar een variabel contract inclusief de vaste terugleveringskosten die dan gelden.

In welke schaal je valt is afhankelijk van de hoeveelheid teruggeleverde kWh in een notaperiode. Je kunt een inschatting maken van je vaste terugleveringskosten door in de e-mail met je contract PDF of op je vorige jaarnota op te zoeken hoeveel je jaarlijks (naar verwachting) teruglevert. Zo kun je bepalen in welke schaal je valt en welke kosten daarbij horen.

De schalen vind je op onze website en op je tariefblad (in de Vrijopnaam-app).

Om te bepalen in welke schaal je valt bij de eerstvolgende jaarnota, tellen we alle teruggeleverde kWh op vanaf 1 januari 2024. Alle kWh opgewekt in 2023 tellen niet mee voor het totaal saldo kWh teruglevering.

Bellen naar 085-30 32 652 kan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Mailen kan altijd!