Jouw privacy

Vrijopnaam vindt jouw privacy belangrijk. Het recht op privacy wordt omschreven als het recht om met rust gelaten te worden. Daarnaast vormt het recht op privacy een belangrijke voorwaarde voor andere grondrechten, met name diegene die betrekking hebben op de vrijheid van het individu. Privacy betekent meer dan bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Privacy houdt ook in dat een individu het recht heeft handelingen te verrichten zonder dat de buitenwereld daar kennis van neemt, of daar gebruik of misbruik van maakt.

Vrijopnaam is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is bij het uitvoeren van onze diensten. Daarom willen wij je in deze privacyverklaring duidelijke informatie geven over de wijze waarop Vrijopnaam persoonsgegevens verwerkt van haar klanten en bezoekers van onze website. Uiteraard worden persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Vrijopnaam zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Vrij Op Naam B.V., Ericssonstraat 2 te Rijen.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Vrijopnaam gebruikt jouw persoonsgegevens alleen om een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering mogelijk te maken. In het bijzonder wordt deze informatie gebruikt bij de volgende activiteiten:

 • het beoordelen en accepteren van jou als klant en het tot stand brengen en uitvoeren van een overeenkomst met jou;
 • het verwerken van gegevens voor marketingdoeleinden, waaronder het sturen van nieuwsbrieven indien we hier van jou toestemming voor hebben gekregen;
 • het factureren en innen van vorderingen ten behoeve van Vrijopnaam en derden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • ten behoeve van de ontwikkeling van producten en diensten en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid;
 • het behandelen van vragen, klachten en geschillen.

Om welke gegevens gaat het?

Wij verzamelen uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten en bewaren alle gegevens die je op onze website invoert of die je aan ons verstrekt. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je je aanmeldt bij Vrijopnaam, waaronder je naam, leveringsadres, evt. factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, of je handelt uit naam van een bedrijf en zo ja, welk bedrijf, en rekeningnummer;
 • aanvullende gegevens: dit zijn gegevens die je mogelijk aan ons verstrekt via social media, de website, WhatsApp, de chat, of diensten van derden. Ook kunnen wij aanvullende gegevens over je ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan de informatie die wij hebben verkregen, voor zover we deze nodig hebben voor onze dienstverlening en voor zover toegestaan door de wet. Deze gegevens kunnen o.a. omvatten: demografische gegevens, gemiddeld energieverbruik, aansluit- en meetgegevens van de netbeheerder en het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole door EDR (zie gebruik gegevens door EDR).
 • verbruiksgegevens; wanneer je een slimme meter hebt en ons toestemming hebt gegeven deze dagelijks uit te lezen (P4-toestemming), gebruiken we de meterstanden om je verbruik in de Vrijopnaam-app aan jou te tonen. Heb je daarnaast toestemming gegeven je verbruiksdata te gebruiken voor het slim inkopen van energie (iSMA)? Dan wordt je verbruik geanonimiseerd verstrekt aan de programmaverantwoordelijke van Vrijopnaam. Jouw meterstanden (per kwartier) en bijbehorend verbruik wordt maximaal twee maanden bewaard. Jouw netbeheerder mag je kwartier verbruiken en meterstanden per de eerste van de maand, geanonimiseerd verwerken in een maandrapportage t.b.v. de marktpartijen. Deze meterstanden per de eerste van de maand, worden maximaal vijf jaar in een register gebruikt voor herberekeningen van het standaard jaarverbruik op jouw adres.

Gebruik van EDR Credit Services

Op het moment dat je klant wenst te worden, verstrekken wij de volgende gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR): naam, geboortedatum, postcode en huisnummer. EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over je kredietwaardigheid. EDR gebruikt je contactgegevens voor onderzoek naar je kredietwaardigheid en contactgegevens. Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van je persoonsgegevens door EDR, kijk dan voor meer informatie op www.edrcreditservices.nl/privacy-statement. 

Gebruik van jouw persoonsgegevens door derden

Vrijopnaam zal nooit de persoonsgegevens die wij beheren, ter beschikking stellen aan derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Het gebruik van jouw e-mailadres

Vrijopnaam gebruikt jouw e-mailadres voor het toesturen van contract- en factuurinformatie. Daarnaast kan Vrijopnaam jouw e-mailadres gebruiken voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten van Vrijopnaam nadat je daar toestemming voor hebt gegeven. Als je daar geen prijs op stelt, kun je je weer afmelden via een link in de e-mail of een e-mail sturen naar klantteam@vrijopnaam.nl.

De bewaartermijn van de gegevens

In overeenstemming met artikel 17 van de AVG bewaren we je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en niet langer dan nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Vrijopnaam bewaart de persoonsgegevens zolang je klant bent. Na beëindiging van het contract zal Vrijopnaam jouw gegevens nog 36 maanden bewaren. De gegevens van personen die zich wel aangemeld hebben maar geen klant zijn geworden (bijvoorbeeld voor een offerte), worden 12 maanden bewaard.

Wat zijn je rechten?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een aantal specifieke rechten vastgelegd met betrekking tot de verwerking van (persoons)gegevens van natuurlijke personen.

Je kunt bij ons een schriftelijk verzoek indienen om jouw eigen gegevens in te zien (recht om in te zien), te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen (recht om te wijzigen) of te verwijderen (recht tot verwijdering). Daarnaast kun je bezwaar maken tegen het feit dat Vrijopnaam jouw gegevens verwerkt (recht op bezwaar tegen de verwerking) of een verzoek indienen om jouw gegevens over te dragen (recht op overdraagbaarheid van gegevens).

Gebruik van cookies

Vrijopnaam maakt bij het aanbieden van online content en diensten gebruik van cookies om je beter van dienst te kunnen zijn. Je wordt voorafgaand aan het eerste bezoek gevraagd of je akkoord bent met het verzamelen van cookies door Vrijopnaam. Als je niet akkoord bent met het verzamelen van cookies kan je gewoon onze website bezoeken. We plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies die geen of weinig gevolgen hebben voor jouw privacy. Marketing cookies worden dan niet geplaatst. Je kunt je instellingen voor cookies altijd wijzigen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op verzoek van een website door jouw browser op jouw computer, tablet of smartphone opgeslagen worden. Je browser stuurt hierna bij elk bezoek aan deze website de inhoud van het cookie terug. Op deze manier kan een websitegegevens opslaan die bij jouw browser en je bezoek horen.

Welke cookies gebruikt Vrijopnaam?

 • Functionele cookies: noodzakelijk voor het goed werken van onze website. Bijvoorbeeld het onthouden van wachtwoorden en voorkeursinstellingen.
 • Analytische cookies: cookies die worden gebruikt om bezoekstatistieken te verzamelen en meten van websitebezoekers. Door middel van deze cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers op de website bekijken, bijvoorbeeld welke pagina’s het meest worden bezocht en hoe lang, en welke links er worden aangeklikt. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren. We onderscheiden twee soorten analytische cookies.
  • Analytische cookies zonder persoonsgegevens. Deze zijn niet te herleiden naar wie jij bent en daarom geen of weinig gevolgen hebben voor jouw privacy.
  • Analytische cookies met persoonsgegevens die wel gevolgen kunnen hebben voor jouw privacy. Analytische cookies met persoonsgegevens plaatsen wij alleen wanneer er toestemming is gegeven voor het plaatsen van cookies.
 • Marketing cookies: met deze cookies houden Vrijopnaam en adverteerders bij welke pagina’s je bezoekt uit respectievelijk ons en hun netwerk. Dit doen we om gericht marketing te kunnen voeren, waaronder het tonen van relevantie informatie op kanalen van Vrijopnaam. En vice versa.

Onze website maakt altijd, ook zonder je goedkeuring, gebruik van noodzakelijke (functionele en analytische) cookies zonder persoonsgegevens. Voorafgaand aan het plaatsen van de overige cookies vragen wij jouw toestemming bij je eerste bezoek aan onze website(s). Hieronder vind je welke cookies we gebruiken, voor welk doel en onder welke categorie deze cookie valt:

Technische naam cookie(s)BedrijfDoelCategorie
PHPSESSID, CookieConsent
Vrijopnaam Gebruikersgegevens van een bezoek en voorkeursinstellingen bijhouden
Functionele cookies
__hstc, __jid, _bti, _ga, _ga_CEP9QLJYWD, amp_0f4165, btIdentify, disqus_unique, hubspotutk
Disqus Inlogggevens bijhouden voor het Disqus platform, commentaar kunnen toevoegen en bijhouden voorkeursinstellingen
Data over bezoekersgedrag en -apparaten verzamelen
Functionele cookies & Analytische cookies zonder persoonsgegevens
gid, _ga, _ga, _PHMV35Q263, _gat, td
Google Analytics en Google Tagmanager Bezoekstatistieken te verzamelen en meten van websitebezoekers.
Analytische cookies zonder persoonsgegevens
1P_JAR, AEC, APISID, CONSENT, DV, HSID, LOGIN_INFO, NID, OTZ, PREF, SAPISID, SEARCH_SAMESIT, SID, SIDCC, SSID, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-1PSIDCC, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC, __Secure-ENID
Youtube Bijhouden welke video’s zijn bekeken en voorkeursinstellingen
Marketing cookies
Meta-pixel
_fbp

Meta Ervoor zorgen dat de Facebook en Instagram advertenties van Vrijopnaam zo relevant mogelijk zijn voor de klant.
Marketing cookies
_hjFirstSeen, _hjIncludedSessionSample, _hjSession
Hotjar Hotjar helpt ons de ervaring van websitegebruikers beter te begrijpen en op basis van deze ervaring de website te verbeteren. Gegevens zijn geanonimiseerd.
Analytische cookies zonder persoonsgegevens
_vwo_uuid, _vwo_uuid_v2, _vwo_sn, _vwo_ds, vwoSn, vwo_apn_sent, eu01/v.gif, eu01/s.gif, _vwo_refferer, _vwo_opt_s
VWO VWO wordt gebruikt om A/B-testen uit te voeren t.b.v. optimalisatie van de website. Bij A/B-testen worden 2 verschillende versies getoond. M.b.v. cookies wordt via VWO bijgehouden welke variant (A of B) het beste resultaat oplevert.
Analytische cookies zonder persoonsgegevens

Hoe kan ik cookies uitzetten?

Je kunt cookies in jouw browser ook standaard uitzetten. Op die manier worden er geen cookies opgeslagen. Hieronder vind je per browser instructies om cookies uit te zetten. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers (let op: dit geldt niet alleen voor desktopcomputers maar ook voor tablets en smartphones) moet je de deze handeling(en) zo vaak als nodig herhalen. Cookies uitzetten voor: Internet explorer, Safari, Chrome of Firefox.

Kan ik mij afmelden voor Google Analytics?

Ja, dat kan met een browser add-on van Google. Deze is geschikt voor Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Firefox en Opera. Je kunt deze hier downloaden. Je pagina-activiteit zal dan niet meer beschikbaar zijn voor Google Analytics.

Vrijopnaam en andere websites

Op de website van Vrijopnaam kunnen links voorkomen naar andere websites. Vrijopnaam kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Beveiligen van persoonsgegevens

Vrijopnaam neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarbij maakt Vrijopnaam een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze schriftelijk laten weten aan Vrijopnaam via ons e-mailadres klantteam@vrijopnaam.nl.

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Vrijopnaam?

Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens.

Heb je desondanks een klacht over het gebruik van (jouw) persoonsgegevens door Vrijopnaam? Of ben je niet tevreden met de afhandeling van je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering? Dan kun je een klacht indienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via fg@vrijopnaam.nl.

Vrijopnaam zal binnen 5 dagen een bevestiging van de klacht sturen. De klacht wordt vervolgens uitgezocht, een mogelijke oplossing wordt gezocht en binnen 15 dagen volgt een inhoudelijke reactie.

Voor meer informatie over klachten over het gebruik van jouw persoonsgegevens of privacy, kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Vrijopnaam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy- en cookieverklaringen. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Vrijopnaam een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Vrijopnaam jouw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Rijen, 19 maart 2024